Sponsors

 

  Terug Naar Begin Naar het begin

  Terug Naar Begin Agenda

  Terug Naar Begin Wat geweest is

  Terug Naar Begin Foto's

  Terug Naar Begin Straatmuziekfestival

  Terug Naar Begin Liedjesmakersfestival

  Terug Naar Begin Overige evenementen

  Terug Naar Begin Winkel

  Terug Naar Begin Sponsors

  Terug Naar Begin Vrienden van Paco

  Terug Naar Begin Links

Stichting Pao Plumtrek is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

 

Statuten Stichting Paco Plumtrek (inclusief doelstellingen)

Hoofdlijnen Beleidsplan

Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid

Activiteiten januari 2020 - december 2020

Activiteiten september 2019 - december 2019

Activiteiten juni 2017 - juni 2019

Financieel jaarverslag 2020

Financieel jaarverslag 2019

Financieel jaarverslag 2018

Financieel jaarverslag 2017


Copyright 1996-1999 by Namo Interactive Inc.
All Rights Reserved.


Namo WebEditor 3.0