Paco Plumtrek

 

Podium Paco Plumtrek
presenteert:
Almelo De Musical
"Hoe gaat het eigenlijk met de gymzaal?"
Het verhaal en de achtergronden

   Terug Naar Begin Terug naar de website

 

   Terug Naar Begin Het hele verhaal

 

   Terug Naar Begin Hoofdstuk 1

 

   Terug Naar Begin Hoofdstuk 2

 

   Terug Naar Begin Hoofdstuk 3

 

   Terug Naar Begin Hoofdstuk 4

 

   Terug Naar Begin Hoofdstuk 5

 

   Terug Naar Begin Hoofdstuk 6

 

   Terug Naar Begin Hoofdstuk 7

Hoofdstuk 6 - De gymzaal.

In 2019, wanneer de verkoop van de Kolkschool aan Kloos2 officieel aan de gemeenteraad wordt gemeld, zonder dat de gemeenteraad hier, in tegenstelling tot voorgaande keren, nog inspraak in heeft, zegt wethouder Alex Langius van financiën aan de gemeenteraad te hopen dat Kloos2 (de projectontwikkelaar, Hans Kloosterman) en Paco Plumtrek onderling een deal over de gymzaal kunnen maken, hij wil daar eventueel wel bij bemiddelen. Dat is fijn om te horen.

Twee jaar daarvoor, in 2017, had wethouder Langius ook al aan de gemeenteraad gemeld: "Voorzitter, de gymzaal is géén sloopgebouw!"

Februari 2020 bieden wij in een ontmoeting met Kloosterman het bedrag € om de gymzaal van hem te kopen. In een volgende ontmoeting gaat hij hiermee akkoord.

Het hele jaar 2020 hebben Kloos2 en Paco veel overleg met elkaar, in de Kolkschool, in de gymzaal, en via de zoom. Tegelijkertijd heeft het bestuur van Paco Plumtrek regelmatig overleg met bouwkundigen (met zeer uitgebreide kostenberekeningen), een architekt (die bouwtekeningen van de gymzaal maakt), een crowdfunding expert, die wij hiervoor betalen, buro BJZ (voor ruimtelijke- en bestemmingsplannen), financieel deskundigen, net als dat wij ook met deze mensen van het team Kloos2 overleg hebben. In augustus 2020 hebben Paco en Kloos2 hierover overleg met wethouder van Rees op het stadhuis, die aangeeft zijn ambtenaar op gebied van financiering en subsidiering te zullen vragen te helpen met ons mee te denken.

In december 2020, vlak voor de kerstvakantie, belt Hans Kloosterman Paco in de Kolkschool, en zegt eerst dat hij even moet gaan zitten. Hij meldt dat de gemeente hem verteld heeft dat ze toch niet willen dat hij de gymzaal aan ons verkoopt. Waarbij hij zegt hierover heel boos geworden te zijn en bovendien dat hij in het gesprek met de gemeente aangeeft dit niet zelf aan Paco te zullen vertellen (wat hij bij deze toch deed) maar wel van de wethouder verwachtte dat hij Paco zou bellen. Een week later toen we elkaar weer spraken zei hij dat de wethouder vast niet meer gebeld zou hebben en dat had hij inderdaad niet gedaan.
Omdat hij vermoedde dat de wethouder niet zou durven te bellen, besloten we in dit gesprek om over de kerstvakantie heen de gemeente alsnog zo te proberen te kneden dat ze onze onderlinge deal alsnog zouden toestaan.

De omstandigheden waren steeds ingewikkelder aan het worden.
Vooral ook omdat de verantwoordelijken bij de gemeente niet rechtstreeks met ons zelf durfden te bellen. De gemeente wilde het niet meer en wij wisten dat de gemeente het niet meer wilde, alleen wist de gemeente niet dat wij wel wisten dat de gemeente het niet meer wilde.
Je zou er een liedje over kunnen schrijven.

 

Je wil het niet
want je durft het niet
je durft het niet te zeggen
Je bent bang dat
Wat jij niet durft
Je dat iemand uit moet leggen

je bent ook net
een radertje
In dit grote apparaat
boven je pet
leg maar eens uit
waar dit dan over gaat

Verantwoording
Is een mooi woord
Met heel weinig gewicht
op schouders die
worden opgehaald
met een zorgeloos gezicht

Je bent ingevlogen
ter vulling
van een vacature
Maar van buitenaf
is deze stad
nog steeds geen sinecure

Je wil het niet
je durft het niet
en je durft het niet te zeggen
Je bent bang dat
wat jij niet durft
je dat iemand uit moet leggen

Terwijl wij officieel niks wisten van een gemeentelijke afwijzing, kreeg Kloosterman half januari de gemeente weer zover dat we toch een plan mochten maken.
In het contract tussen de gemeente en Kloos2 zou een addendum worden gemaakt waar Kloos2 (en wij dus ook) aan zouden moeten voldoen bij doorverkoop van de gymzaal aan ons.

Op aandringen van onze crowdfunder (Micha van de Water) vroegen wij de gemeente om aan te geven waar wij bij het maken van ons plan aan zouden moeten voldoen. Hierop kregen wij op 4 maart 2021 een in het rood geschreven mail van de desbetreffende ambtenaar en projectleider Kolkschool van de gemeente.
Hierin stond een reeks zaken waaraan wij dienden te voldoen, met als deadline 1 juni 2021. Dat was dus minder dan drie maanden, terwijl experts op dit gebied hier (volgens diezelfde experts) normaalgesproken zes tot negen maanden voor nodig hebben. Deze experts zeggen dan ook dat het er veel op lijkt dat dit college het ons niet gunt, en dat ze het ons in feite onmogelijk maken, net zoals het eerder met de Kolkschool ging.

Hans Kloosterman vertelde ons dat die deadline waarschijnlijk wel naar 1 september verschoven kon worden, hij zag geen redenen waarom niet.

Een paar dagen voor 1 juni, tijdens het leegruimen van de door ons gebruikte klaslokalen, hebben we de gemeente gevraagd om uitstel van de deadline voor het aanleveren van de plannen voor de gymzaal. Op 1 juni kregen we antwoord dat aan dit verzoek niet voldaan kon worden.

Omdat wij een akkoord hadden met de projectontwikkelaar die ons de gymzaal wilde verkopen, hebben wij in de startblokken gestaan om omvangrijke crowdfundingacties samen met onze achterban op te starten.
Een goede verstandhouding met de overheid is daarbij natuurlijk wel heel belangrijk.
Van maart tot augustus 2021 werden kleinschalige crowdfundingsacties gehouden. Uit de bereidheid van diverse Almelose kunstenaars en andere zielsverwanten om hieraan mee te werken bleek hoe Paco Plumtrek is ingebed in het Almelose culturele circuit. Omdat ons de wind uit de zeilen werd genomen hebben we tot nu toe de crowdfunding niet op volle sterkte kunnen uitvoeren.

In de zomer van 2021 hebben onze stichting en projectontwikkelaar Hans Kloosterman afgesproken die zomer te overleggen wat we nog kunnen met betrekking tot de gymzaal. We zaten een beetje vast in het uitdenken van strategieën, omdat er geen enkele medewerking vanuit de gemeente Almelo was. Tot aan de wijziging van het bestemmingsplan van de gymzaal was volgens Kloosterman nog van alles mogelijk.

Het redden van de gymzaal, en het realiseren van ons permanente onderkomen hierin zou niet volledig op ons bord moeten liggen. Behalve dat het veel te ingewikkeld voor onze kleine organisatie is, is het in het belang van de hele stad dat een historisch pand en een organisatie voor livemuziek voor de stad bewaard blijven.