Sponsors

 

  Terug Naar Begin Naar het begin

  Terug Naar Begin Agenda

  Terug Naar Begin Wat geweest is

  Terug Naar Begin Foto's

  Terug Naar Begin Straatmuziekfestival

  Terug Naar Begin Liedjesmakersfestival

  Terug Naar Begin Overige evenementen

  Terug Naar Begin Dallas

  Terug Naar Begin Winkel

  Terug Naar Begin Sponsors

  Terug Naar Begin Vrienden van Paco

  Terug Naar Begin Links

Stichting Pao Plumtrek is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Giften aan de Stichting Paco Plumtrek zijn welkom op IBAN: NL82 INGB 0002 9315 33, t.n.v. Stichting Paco Plumtrek, Almelo.

De Belastingdienst heeft Stichting Paco Plumtrek (fiscaalnummer 817360244) aangewezen als ANBI – Algemeen Nut Beogende Instellingen. Een ANBI is door de Belastingdienst aangewezen kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling. Sinds 1 januari 2008 zijn de belastingregels voor ANBI's veranderd op het gebied van: schenking, successie en aftrek van giften (inkomsten- en vennootschapsbelasting), in die zin dat men als donateur aan een ANBI de giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting mag aftrekken.

Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek.
Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.
Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken
in de aangifte vennootschapsbelasting.

De Geefwet blijft!

De Geefwet geeft ook na 2018 extra belastingvoordeel bij een gift aan cultuur.
Schenkers mogen hun gift bij de belastingaangifte blijvend verhogen met 25%. Méér schenken kost u dus minder.

Eventuele nadere info via e-mail; klik daartoe op dit plaatje:

Het programma van Paco Plumtrek wordt mede mogelijk gemaakt dankzij subsidie, sponsoring of medewerking van:

 

 

ANBI gegevens


Copyright 1996-1999 by Namo Interactive Inc.
All Rights Reserved.


Namo WebEditor 3.0